Vrijdagpreek 1: Goed karakater

Vrijdag 9 augustus 2019 zijn we naar de Mevlana moskee in Amersfoort geweest. Het gaat om de bekende groen/blauwe moskee. In deze editie van de vrijdagpreek wordt meer verteld over het offerfeest wat binnen een paar dagen zal plaats vinden. Het hoofdthema van deze preek was het goede karakter. Oftewel Akhlaq in het arabisch. De iman (het geloof) van een persoon is het kostbaarste bezit van een moslim. In de samenvatting hieronder wordt duidelijk gemaakt hoe het geloof van een persoon en zijn karakter samenhangen.

Wil je de gehele vrijdagpreek terug lezen? Bekijk de lezing hier in pdf formaat.

GOED KARAKTER (AKHLĀQ)

Het kostbaarste bezit van een moslim is zijn geloof, ook
wel īmān genoemd. Geloof is de grootste gunst (niʿma)
waarin we rust zullen vinden en waarmee we in het
Hiernamaals gered zullen worden. De beste manier om
onze īmān te beschermen is door Allah te aanbidden
(ʿibāda). Aanbidding is een middel om rechtstreeks met
Allah in contact te zijn. Beste mensen, het karakter
(akhlāq) van iemand is een weerspiegeling van zijn
geloof (īmān). Er is namelijk een verband tussen geloof
(īmān) en karakter (akhlāq). Een gelovige (muʾmin) zal
ernaar streven om de Profeet (vzmh) als voorbeeld te
nemen. Wat is het prachtig om tot de gemeenschap
(umma) van Muḥammad (vzmh) te behoren! Laten we
ons best doen om een goede moslim te zijn. Laten we onze
harten verfraaien met geloof (īmān), en ons geloof
verfraaien met aanbidding (ʿibāda). Beste moslims, vanaf
morgenochtend (Yawm ʿArafa) tot en met het
namiddaggebed (ṣalāt al-ʿaṣr) van de vierde dag van het
offerfeest (ʿīd al-aḍḥā) dienen we na elk verplicht (farḍ)
gebed de takbīrāt al-tashrīq uit te spreken (Allāhu Akbar,
Allāhu Akbar, lā ilāha illallāhu wallāhu akbar, Allāhu
Akbar wa lillāh al-ḥamd).

Bron: Diyanet.

Leave Comment

message
email
person