Vrijdag preek 2: kennis vergaren als moslim

Beste broeders en zusters, Allah جل جلاله zegt het volgende in de

Qurʾān: ‘Zeg: “Zijn degenen die weten gelijk aan
degenen die niet weten?” Voorwaar, het zijn slechts de
bezitters van verstand die er lering uit trekken.’

De gehele khutba vind je hier: vrijdagpreek diyanet.

1 Eén van de plichten van de moslim is dat hij op zoek moet
gaan naar kennis. De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft vaak gewezen op het
belang van kennis. Een van zijn grootste doelen was het
wegwerken van onwetendheid. Als we kijken naar de
geschiedenis, dan zien we dat de moslims in staat zijn
geweest om invloedrijke beschavingen te stichten.
Geleerden als Jābir ibn Ḥayyān, Ibn al-Haytham, AlKhwārazmī, Al-Bīrūnī en Avicenna (Ibn Sīnā) waren
belangrijke autoriteiten die ontdekkingen hebben gedaan
en bijgedragen hebben aan de wetenschap. Deze grote
schatten aan kennis zijn het erfgoed van de mensheid. Als
moslims deze kennis vergeten, zijn ze gedoemd tot de
duisternis van onwetendheid.

Beste moslims, de
islamitische beschaving is gebouwd op kennis en
wijsheid. Zoals jullie weten noemen we het tijdperk vóór
de Islām “het tijdperk van onwetendheid” (al-jāhiliyya).
De Islām en onwetendheid gaan niet samen. Zoals wij
verplicht zijn om de Qurʾān te lezen, te bestuderen en te
weerspiegelen in ons leven, zijn we ook verplicht om te
leren hoe het universum werkt. We zijn verantwoordelijk
voor het opdoen van nuttige kennis. Laten we onze
kinderen en jongeren stimuleren om kennis te vergaren.
Als wij kinderen of werken achterlaten op aarde die de
mensheid behulpzaam zijn, dan wordt dat vermeld in ons
dadenboek (kitāb al-ʿamal). Zo kunnen we ook na onze
dood de vruchten plukken van onze inspanningen.

Bron: diyanet.nl

Leave Comment

message
email
person